Góc Kỹ Năng

Bí quyết thương thuyết thành công dành cho doanh nhân

Quay trở lại với cuốn “Một đời thương thuyết” đã trở thành best seller trong hai năm qua, GS có thể chia sẻ cảm hứng

Những thực tiễn của nhà lãnh đạo mẫu mực

Thành công trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc này hoàn toàn đến từ hành động quyết đoán của bạn. Qua hàng nghìn cuộc

10 Câu không nên nói của một người lãnh đạo tốt

Tôi không muốn nghe về các vấn đề nữa, cho đến khi anh có cách giải quyết Tôi không đặt ra quy định, tôi chỉ

Kỹ năng thương lượng dành cho nữ doanh nhân

Kỹ năng đàm phán dành cho doanh nhân nữ đầu tiên là định hình phong cách bản thân 1. Định hình phong cách Tôi luôn

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả cho lãnh đạo

Hậu quả thường thấy là khi họ không thể hoàn thành một nhiệm vụ đúng kế hoạch, tất cả trì trệ và sụp đổ. Bước